NatuurFotografen Drechtsteden (NFD)

Doelstellingen

Het NFD bestaat sinds 1 juni 2001 dus nog een relatief jonge vereniging.

De doelstellingen die wij ons zelf hebben opgelegd zijn, het bevorderen van kwalitatieve natuurfotografie in al zijn aspecten. Wij doen dit tijdens onze maandelijkse clubavonden en excursies, waar wij elkaar proberen te inspireren met onze beelden, deze beelden kritisch maar vooral positief te bespreken en door het uitwisselen van ervaringen. De resultaten die hieruit voortvloeien proberen wij te bundelen in een expositie die alle aspecten van de natuurfotografie moet omvatten.

Ook onderstrepen wij de regels van de Bond Verantwoorde Natuurfotografie zoals hieronder vermeld.
Bij het beoefenen van natuurfotografie mag noch het leven, noch de levenswijze van dieren en planten in het gedrang worden gebracht. Het behoud en het welzijn van het gefotografeerde onderwerp en zijn omgeving primeren steeds op het document. De toepassing van dit principe vereist een zekere basiskennis inzake natuurbehoud en ecologie. Soortenkennis en kennis inzake gedrag en ecologie van de gefotografeerde soorten, zal de toepassing van het basisprincipe ten goede komen. De verdere uitwerking van deze regels kunt u lezen op de website deze organisatie (zie links).

Verder zijn veel leden lid van het Natuurfotografen Verbond Nederland (zie links).Deze stichting heeft als doel:

• Het coördineren van landelijke activiteiten op het gebied van natuurfotografie
• Het bevorderen van verantwoorde natuurfotografie
• Het overdragen van kennis en inzicht in de natuur
• Het stimuleren van natuurbewustzijn, natuurbehoud en milieubeheer.

Dit wat het formele gedeelte aangaat. Verder moet natuurlijk binnen onze vereniging vooral enthousiasme en gezelligheid voorop staan. Onze maandelijkse excursies zijn dus ook op de eerste plaats ontspannend, fotografisch uitdagend, dagvullend en worden meestal afgesloten met een bezoekje aan de plaatselijke horeca.
Op onze clubavonden kan het er soms pittig, maar altijd objectief en opbouwend aan toegaan. Daar er nooit een tekort aan beelden is, eindigen we meestal om een uur of elf, uiteraard met een pauze. De meeste leden kaarten onder het genot van een drankje dan nog even na.
Kortom we zijn een jonge actieve vereniging die graag kennis van en fascinatie voor de natuur(fotografie) en gezelligheid met elkaar willen delen. Primair zijn onze leden van jong tot oud(er) altijd enthousiast. Eenmaal lid, dan is de enige eis een actieve en positieve instelling.

Het digitale tijdperk kan ervoor zorgen dat de doelstellingen van de club in gevaar komen.
Fotografie is volgens ons nog steeds de kunst om een mooi gefotografeerd beeld te maken. Door achteraf, met behulp van de computer, een beeld nader vorm te geven wordt dit fundament van onze vereniging geweld aan gedaan. Wat bedoelen we hiermee: de fotograaf wijkt steeds vaker en verder af van het originele beeld. Naar onze mening worden de grenzen van beeldmanipulatie (te) vaak overschreden.

Natuurlijk brengen de digitale technieken ons mogelijkheden (verbeteringen) die we niet uit de weg willen gaan. In het analoge tijdperk kon je tenslotte ook kiezen voor een bepaald filmtype die het beste bij je smaak en/of onderwerp paste. Wij willen, als vereniging, het daadwerkelijk fotograferen bevorderen en leggen ons hiervoor beperkingen op. Één van die beperkingen is het beperken van beeldmanipulatie tot een minimum.

Om de maandelijkse bijeenkomsten niet te laten domineren door discussies over wat nu wel of niet toelaatbaar is binnen de doelstellingen van de vereniging, willen we voor 2007 graag de volgende richtlijnen afspreken. Deze richtlijnen hebben wij gebaseerd op de voorwaarden van de vooraanstaande natuurfotowedstrijd “Shell Wildlife Photographer of the Year”.

Als basis blijft gelden: de natuurgetrouwe weergave van het beeld moet behouden blijven.

Toegestane digitale aanpassingen
· Schoonmaakwerk
· Aanpassen van de witbalans, kleur en verzadiging op zodanige wijze dat dit de werkelijkheid geen geweld aan doet. Toegepast op het beeld als geheel.
· Uitsneden (cropping). Maximaal 20%.

Voorbeelden van aanpassingen die niet acceptabel zijn
· Het toevoegen, verwijderen of veranderen van beeldelementen.
· Het toevoegen van filters na de opname.
· Het creëren van samengestelde beelden na de opname.

Meedoen aan publicaties in verenigingsverband
· Het originele (onbewerkte) beeld moet worden ingeleverd. Zonodig mag een beeld meegeleverd worden zoals de fotograaf hem heeft bedoeld.
· Bestandsformaat voorkeur RAW. Voor de JPEG fotografen geldt: het onbewerkte beeld omzetten in TIFF.
· Technisch onjuiste opnamen worden niet geselecteerd. Voorbeelden hiervan zijn : onscherpte, onjuiste belichting en opnamen met een structuur (zoals overmatige ruis) die afbreuk doet aan het beeld.
· De samenstellers van de publicaties behouden zich het recht voor om enigszins af te wijken van de visie van de fotograaf als dit de eenheid in de publicatie bevorderd.